Informació d'Interès

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE LESIÓ

Aquesta temporada, els canvis produïts per la Federació Catalana de Bàsquet en el procediment d’actuació a l’hora de tramitar els accidents dels diferents jugadors i jugadores, ens ha derivat a crear un protocol d’actuació per poder garantir que es compleixin totes les normatives.

Tot aquest protocol, serveix per a tots i totes els jugadors/es que tinguin llicència federativa en vigor.

De tota la informació de com fer aquests tràmits en tenen coneixement tots els nostres entrenadors/res.

Protocol:

Hi ha dues pòlisses diferents amb números de pòlissa diferents:

 • Pòlissa des de Premini a Cadets (inclosos): 037523356
 • Pòlissa de Júniors, Sèniors, Entrenadors, Delegats i Directius: 037520743

Si algú es fa mal s’ha de valorar primer si cal anar d’urgències o demanar visita ambulatòria (demanar hora de visita).

VISITA URGÈNCIES

IMPORTANT: La lesió ha de ser comunicat en un termini màxim de 24h del moment de la lesió perquè la companyia l’accepti.

 1. Trucar al número de telèfon: 902 102 687
 2. Una vegada concertada la visita, el jugador/a lesionat s’haurà de presentar amb la llicència federativa (fitxa) i el número d’autorització que li hauran donat a la trucada.
 3. Comunicar la lesió a Javi Solomando (jsolomando@hotmail.com)
 4. Obrir part d’accident des de l’aplicació de la federació i enviar-ho a sinistres@unifedesport.cat
 5. El cost de la visita d’urgències es de 20 Euros.

VISITA AMBULATÒRIA

IMPORTANT: Visita pasades les primeres 24 hores després de la lesió.

 1. Comunicar la lesió a Javi Solomando (jsolomando@hotmail.com).
 2. Obrir part d’accident des de l’aplicació de la federació i enviar-ho a sinistres@unifedesport.cat (el jugador(a té que estar present).
 3. En 24 hores màxim es rebrà l’autorització per poder demanar visita. Pasarem l’autorització a l’entrenador i serà aquest qui avisi al jugador/a per trucar.
 4. Per concertar la visita trucar al 902 102 687, facilitar el número d’expedient i concretar centre mèdic.
 5. El cost de la visita ambulatòria es de 8 Euros.

MÉS COSES

El Bàsquet Centre Catòlic ha decidit assumir el 50% del cost de la visita. L’altra 50% es carregarà a la cuota a final de mes.

També cal tenir present que el que es paga és el comunicat, i no la visita. És a dir, que si se’ns demana fer un comunicat i finalment es decideix no visitar-nos, es paga igualment.

Les visites que s’hagin de realitzar, sempre que siguin el seguiment d’un sol comunicat d’accident, no tenen cap altre cost afegit.

Recordem que per estar assegurat/da i per tant cobert/a per la mutualitat, la fitxa ha d’estar tramitada.

Per una bona cobertura per part de la Federació, és totalment necessari seguir aquest protocol d’actuació. El Club no assumirà cap cost derivat de l’incompliment del protocol per part del jugador/a (o dels seus pares o tutors).

Centre Mèdic Recomanat: Clínica Corachan (932 545 800)

Per a visita ambulatoria també poden anar a: Clínicas Nou Médic (934 373 322)

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el Club.