Avis Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
NIF: G-59.310.557
Domicili social: Rambla Just Oliveras, 34 08901 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del Portal

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de l’portal. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic
    difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal,
  • d’apologia de l’terrorisme o que atempti contra els drets humans
  • provocar danys en els sistemes físics i lògics de ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els
  • danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres
  • usuaris i modificar manipular els seus missatges. ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT l’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Exclusió de garanties i responsabilitat

ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’ Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre ASSOCIACIÓ CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.